sprekers

Sprekers

Ook dit jaar maken we er weer een mooi programma van met interessante inhoudelijke sessies. De komende tijd zullen we hier de sprekers voorstellen.

NVLF Ambities
De NVLF heeft vorig jaar vijf ambities geformuleerd die we in 2027 gerealiseerd willen zien. Onderstaande kleurcodes geven aan hoe de sessies van het jaarcongres aansluiten op de ambities.

Ambitie 1: Hybride zorg
Ambitie 2: Interprofessioneel samenwerken
Ambitie 3: Verminderen administratieve lasten
Ambitie 4: Loon naar werken
Ambitie 5: Staan voor kwaliteit

Meer informatie over de ambities NVLF 2027.

Studentenlijn
Er is dit jaar een speciale studentenlijn in het programma, door middel van een studenten-icoon wordt aangegeven welke sessies goed aansluiten op je studie logopedie. Zo kun je optimaal profiteren van het programma-aanbod.

Lees meer Klik om te sluiten
Pauline Aarts

Kort en intensief behandelen, doen als het kan!

Sinds een jaar of vijftien wordt er in Nederland in de Kinderrevalidatie steeds meer gewerkt met kort intensieve interventies in groepsverband. In de Sint Maartenskliniek in Nijmegen worden deze interventies vooral ingezet voor het verbeteren van arm-handvaardigheden. Daarnaast zijn er voor individuele behandelingen ook kort intensieve interventies ontwikkeld voor het verbeteren van eten, lopen en de arm-handvaardigheden van kinderen jonger dan 2 jaar. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van coaching van ouders op afstand. Door middel van wetenschappelijk onderzoek is en wordt de effectiviteit van deze interventies onderzocht. De ervaringen met deze intenties zijn heel positief, succesfactoren worden toegelicht.


Over Pauline Aarts

Pauline Aarts is ergotherapeute en onderzoeker en was tot voor kort hoofd van de unit Kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

Lees meer Klik om te sluiten
Anouk Brack

Van stress naar flow in 1 minuut

Als logopedist moet je naast je afspraken met cliënten nog van alles. Je voelt vaak (administratieve) werkdruk en wordt gevraagd voor onbetaald overleg. Je wilt zelf ook graag goed werk afleveren. De druk is dus regelmatig vrij hoog. Hoe breng je jezelf in balans, ook onder druk?

Leer hoe je in 1 minuut je beste zelf kunt zijn. Ervaar minder stress en meer flow. Ook waardevol om aan gespannen cliënten te leren. Door gericht aanpassen van je houding, adem en verbeeldingskracht merk je meteen positief verschil.  


Over Anouk Brack

Anouk Brack (MSc biologie) is internationaal expert persoonlijk leiderschap. Ze schreef drie boeken, waaronder de Daily Focusplanner. 

Lees meer Klik om te sluiten
Jan van der Burg

Zelfmanagement voor speekselcontrole bij kinderen: een kans voor de logopedist

Logopedisten hebben een belangrijk aandeel in de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met chronisch speekselverlies ten gevolge van een neurologische aandoening. Het effectief leren wegslikken van speeksel in een therapiesituatie is hierbij een eerste behandeldoel. Maar de systematische toepassing van deze vaardigheid in het dagelijks leven tijdens het uitvoeren van allerlei activiteiten en met afleiding uit de omgeving is vaak niet vanzelfsprekend. In de sessie wordt hiervoor een zelfmanagement procedure toegelicht en wordt ingegaan op de wijze waarop de gedragsverandering bij het kind of de jongere stapsgewijs wordt opgebouwd en de ouders en andere betrokkenen hierbij gecoacht kunnen worden. Ook wordt ingegaan op de voorwaarden voor een dergelijke training. Deze sessie is in samenwerking met de logopedisten van het speekselcontrole team van het Radboudumc in Nijmegen.

De sessie zelfmanagement voor speekselcontrole bij kinderen: een kans voor de logopedist telt mee voor je registratie in het NVLF-register preverbale logopedie.

 

Over Jan van der Burg

Jan van der Burg, werkzaam als GZ-psycholoog/Orthopedagoog Generalist in de kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek en als docent bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit, tevens lid van het speekselcontrole team van het Radboudumc.

Lees meer Klik om te sluiten
Joris Castermans

De innovatieve spraakversterker van Whispp: van idee tot lancering!

In de sessie neemt Joris Castermans u mee in de reis die Whispp als innovatieve startup de afgelopen 3,5 jaar heeft doorgemaakt.

Hoe stel je de doelgroep centraal en hoe betrek je ze op een goede en efficiënte wijze? Wat hebben wij geleerd van samenwerking met patiëntenverenigingen, opleidingen logopedie en het werkveld?

Naast het delen van onze lessen over het innovatieproces, zullen wij uiteraard ook een korte demonstratie geven van de Whispp app. Wij zijn daarbij erg benieuwd naar de reacties en bespreken ook graag of er aanvullende waardevolle ideeën voor Whispp zijn.

 

Over Joris Castermans

Joris Castermans stottert en is oprichter van de Leidse spraaktechnologie startup Whispp.


Deze sessie wordt je mede aangeboden door Whispp.

Lees meer Klik om te sluiten
Liesbeth ten Cate

Genoeg geboerd!

Steeds vaker worden mensen met excessief boeren verwezen naar een logopedist. En terecht, want er bestaat een therapie voor supragastrisch boeren (SGB) die goede resultaten kan opleveren. ‘Boeren’ kan ook veroorzaakt worden door frequent gastrisch boeren door veelvuldig luchtslikken of aerofagie. Een goede diagnose is daarom onontbeerlijk.

In deze sessie worden SGB en aerofagie toegelicht met mano-impedantiemetrie en videobeelden. Met casuïstiek wordt diagnosestellen geoefend en er zullen voorbeelden worden gegeven uit de therapie. Met deze kennis zal je wellicht ook een cliënt met overmatig boeren kunnen helpen. Genoeg geboerd!

 

Over Liesbeth ten Cate

Liesbeth ten Cate, logopedist en spraaktaalpatholoog, ontwikkelde therapieën voor supragastrisch boeren, aerofagie en het ruminatie syndroom, is werkzaam in een eigen praktijk in Amsterdam en gastmedewerker in het AmsterdamUMC, afdeling MDL.

 

Lees meer Klik om te sluiten
Alain Dekker

Down & dementie: multidisciplinaire screening op verouderingsverschijnselen en de rol van de logopedist hierin.

Waarom is vroegsignalering van dementie van belang bij mensen met een verstandelijk beperking? Waarom hebben mensen met downsyndroom zo’n extreem hoge kans hierop? Door tijdig achteruitgang te signaleren kunnen zorgmedewerkers en familieleden beter inspelen op de veranderende wensen en behoeftes hun naaste. Maar hoe signaleer je tijdig? In deze sessie gaan we in op de signalen van dementie en hoe je vroegsignalering multidisciplinair kunt vormgeven. Welke rol heeft de logopedist hierin?


Over Alain Dekker

Dr. A.D. (Alain) Dekker is docent-onderzoeker bij Rijksuniversiteit Groningen/UMCG en hoofd van de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade, gespecialiseerd in dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. In Friesland is hij aanjager van de multidisciplinaire screening downsyndroom (medisch, gedragskundig, logopedisch).

Lees meer Klik om te sluiten
Leonie Derksen

Lang leven met verlies

Een beperking confronteert de mens en zijn netwerk met verlies en rouw. Verlies dat blijvend is en zich steeds weer opnieuw kan aandienen in het verdere leven. De omgeving reageert vaak vanuit het idee dat de getroffene het maar niet kan accepteren en dat het leven doorgaat. Geen kennis hebben van chronische rouw kan leed op leed veroorzaken.  

 De sessie Lang leven met verlies telt mee voor je registratie in het NVLF-register afasie.

Over Leonie Derksen

Leonie Derksen is coach en docent in een zorgorganisatie en is daarnaast werkzaam in haar eigen praktijk voor rouwbegeleiding. 

Lees meer Klik om te sluiten
Willy Dijkstra-Buitendijk en Lenie van den Engel-Hoek

FonoLog, een compleet pakket voor fonologische therapie

In de presentatie gaan we de theoretische onderbouwing van het programma presenteren, het gebruik van FonoLog Start bespreken, de vijf onderdelen uit FonoLog 1, 2, 3 en 4 belichten en aan de hand van een casus het programma een keer doorlopen. De presentatie richt zich op elke logopedist die werkt met kinderen met fonologische problemen. We nodigen ook studenten logopedie van harte uit om deel te nemen.

 

Over Willy Dijkstra-Buitendijk en Lenie van den Engel-Hoek

Willy Dijkstra-Buitendijk (logopedist) en dr. Lenie van den Engel-Hoek (logopedist) hebben een jarenlange samenwerking opgebouwd rond het ontwikkelen van logopedisch materiaal. FonoLog is daar het resultaat van, waarin creativiteit en theoretische onderbouwing van de fonologische behandeling samenkomen.

Deze sessie wordt je mede aangeboden door FonoLog Logopediemateriaal.

Lees meer Klik om te sluiten
Lizet van Ewijk

Handreiking: online logopedie voor volwassenen met NAH

In een zoektocht naar of, en vooral hoe online werken een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan onze logopedische zorg, hebben wij onderzoek gedaan naar de behoeftes, best practices, knelpunten en ervaringen van logopedisten bij de inzet van online logopedie bij volwassenen met NAH. Wat hebben logopedisten nodig om effectief en op een prettige manier online zorg te kunnen aanbieden? Is bijvoorbeeld transfer naar de thuissituatie van geoefend materiaal eenvoudiger? Zijn er bepaalde randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om zinvol en effectief online therapie te geven? En hoe ervaren mensen met NAH en hun naasten zelf de (on)mogelijkheden van online logopedie? Tijdens de workshop delen wij deze resultaten en best practices. Na de sessie zal er een visuele versie van een handreiking klaarliggen om zelf mee aan de slag te gaan.

De sessie Handreiking: online logopedie voor volwassenen met NAH telt mee voor je registratie in het NVLF-register afasie.

Over Lizet van Ewijk

Hogeschoolhoofddocent opleiding en lectoraat logopedie: participatie door communicatie aan de HU. Zelf geen digi-wizard, en toch op zoek naar de echte kansen van technologie in de logopedisch behandeling van mensen met NAH.

Lees meer Klik om te sluiten
Liesbeth Fabius

Het Netwerk Amsterdamse Logopedisten: twee leden vertellen over hun ervaringen

Tijdens deze sessie gaat dagvoorzitter Suzanne Spliethoff in gesprek met Liesbeth Fabius en Elaine Oosterhoff over het Netwerk Amsterdamse Logopedisten (NAL). Onder begeleiding van de ELAA is in 2020 een voorbereidingsgroep gestart met de opzet van een monodisciplinair netwerk. Het netwerk bestaat inmiddels uit 35 actieve leden, waarvan 4 bestuursleden. De verschillende werkgroepen dragen zorg voor thema’s die gezamenlijk zijn opgesteld. Het NAL wordt inmiddels regelmatig benaderd door verschillende organisaties en is een serieuze gesprekspartner.

Hoe is dit netwerk tot stand gekomen, hoe hebben zij samenwerking zowel mono- als multidisciplinair vormgegeven. Wat kun je hiermee bereiken? Maar ook, welke obstakels zijn zij tegengekomen en hoe hebben zij deze overwonnen?
Als deelnemer nodigen we je van harte uit jouw vragen te stellen.

 

Over Liesbeth Fabius

Liesbeth Fabius, Praktijkhouder Logopedie Westrand in Amsterdam.
Voorzitter werkgroep Politiek bij het NAL.

Lees meer Klik om te sluiten
Sandra de Groot

Samenwerken bij de behandeling van jonge zuigelingen op de NICU

Tijdens deze sessie zullen we aan de hand van casuïstiek laten zien hoe logopedische zorg op de NICU meebeweegt met alle medische ontwikkelingen. Belangrijke thema’s zijn hierbij de aandacht voor kindspecifieke zorg en daarmee ook verbetering van kwaliteit van leven van deze groep kinderen en hun ouders op korte en lange termijn.

De sessie Samenwerken bij de behandeling van jonge zuigelingen op de NICU telt mee voor je registratie in het NVLF-register preverbale logopedie.

 

Over Sandra de Groot

Sandra de Groot, logopedist werkzaam in het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis en docent binnen diverse post-HBO opleidingen. Als logopedist werkt Sandra onder andere op de afdeling Neonatologie waar ze ernstig zieke zuigelingen en hun ouders begeleid in de ontwikkeling van het leren drinken.

Lees meer Klik om te sluiten
Ellen Gerrits

Online logopedie bij kinderen: nu of toekomst?

Tijdens deze sessie delen we kennis over effectiviteit van online behandeling en ervaringen van logopedisten die zijn verzameld in 2020 toen we werden gevraagd thuis te werken vanwege de covid-19 pandemie. Lees de handreiking online logopedie bij kinderen hier.

Een van de ambities van de NVLF is hybride zorg. Er is steeds meer vraag naar logopedische zorg op afstand. Waar staan we nu ten opzichte van 2020? Wordt er nog online behandeling gegeven aan kinderen? Welke voordelen heeft online werken? Wat zijn de nadelen? Wat willen ouders? Tijdens de workshop gaan we in subgroepen aan de slag met vragen rondom hybride zorg.

(!) Deze sessie maakt gebruik van break-out rooms, deze kunnen niet getoond worden in de heruitzending. Hierdoor voldoet de heruitzending niet volledig aan de criteria van het KP. De rest van de sessie is wel terug te kijken maar zonder accreditatie. 

 

Over Ellen Gerrits

Hoofd onderzoeksgroep met logopedist-onderzoekers. Wil graag samen oplossingen bedenken voor groeiende wachtlijsten.

 

Lees meer Klik om te sluiten
Mariëlle Gerrits

Werkgeheugen, moet ik er iets mee in de praktijk?

Steeds meer kinderen hebben te maken met Executieve Functie problemen en met name werkgeheugenproblemen. Dat zal in de toekomst alleen maar meer worden en je werk als logopedist beïnvloeden. In deze bijdrage zal ik uitleggen waarom dat zo is en welke rol het werkgeheugen speelt bij de begeleiding van Begrijpend Lezen of TOS. Er zal een demonstratie gegeven worden van de nieuwe werkgeheugentraining van Acoustic Pioneer. Hoe integreer je zo’n training in je praktijk zodat je behandeling beter verloopt en je makkelijker en sneller vooruitgang kan boeken?

 

Over Mariëlle Gerrits

Ik ben Mariëlle Gerrits, eigenaar en onderwijskundige bij LerendBrein. Ik houd mij al mijn hele werkende leven bezig met de vraag, waarom lukt het dit kind toch niet om dit te leren? Een deel van het antwoord, bespreek ik in deze sessie.

Deze sessie wordt je mede aangeboden door LerendBrein.

Lees meer Klik om te sluiten
Lisanne Geurts

Wat werkt voor peuters met TOS?  

Wil jij weten wat volgens ouders, professionals en de literatuur nou echt werkt in de behandeling van jonge kinderen met TOS? In deze interactieve sessie gaan we samen op zoek naar de elementen die het meeste bijdragen aan vooruitgang in de communicatie bij deze doelgroep. We nemen je mee in de resultaten van ons onderzoek (Deelkrachtproject Werkzame Elementen) en laten je nadenken over de vraag wat jij (nog meer) kan doen in de behandeling van peuters met TOS.

(!) Deze sessie maakt gebruik van break-out rooms, deze kunnen niet getoond worden in de heruitzending. Hierdoor voldoet de heruitzending niet volledig aan de criteria van het KP. De rest van de sessie is wel terug te kijken maar zonder accreditatie. 

Over Lisanne Geurts

Lisanne Geurts is afgestudeerd als neuropsycholoog en logopedist en werkt als onderzoeker bij Auris.

Lees meer Klik om te sluiten
Myra Grünning

Holistische stemlogopedie

In mijn werk met stemcliënten word ik geïnspireerd door de Lichtenberger Methode, Identiteitsgeoriënteerde psychotraumatherapie en de Polyvagaaltheorie. Ik benader stemproblemen op een biopsychosociale manier. Dat wil zeggen dat ik verder kijk dan de stoornis. Veiligheid, rust, vertrouwen, samenwerking en autonomie zijn belangrijk.
Als de cliënt daar behoefte aan heeft, onderzoek ik samen met de cliënt welke overtuigingen of ervaringen in de weg zitten bij het doel of de wens. Ik laat ervaren dat er alternatieven zijn voor dat wat iemand doet. Ik leer de cliënt om weer te vertrouwen op het eigen lijf.

In deze sessie leg ik meer uit over mijn inspiratiebronnen en ervaar je zelf de Lichtenberger Methode.

 

Over Myra Grünning

Myra Grünning is een stemlogopedist met een eigen praktijk voor spreken en zingen in Amsterdam. Ook geeft ze workshops over stem en heeft ze stemles gegeven aan de Toneelschool Amsterdam, aan logopediestudenten en aan lerarenopleidingen.

Lees meer Klik om te sluiten
Leenke van Haaften

Samenwerken bij de behandeling van jonge zuigelingen op de NICU

Tijdens deze sessie zullen we aan de hand van casuïstiek laten zien hoe logopedische zorg op de NICU meebeweegt met alle medische ontwikkelingen. Belangrijke thema’s zijn hierbij de aandacht voor kindspecifieke zorg en daarmee ook verbetering van kwaliteit van leven van deze groep kinderen en hun ouders op korte en lange termijn.

De sessie Samenwerken bij de behandeling van jonge zuigelingen op de NICU telt mee voor je registratie in het NVLF-register preverbale logopedie.

Over Leenke van Haaften

Leenke van Haaften, logopedist en onderzoeker werkzaam in het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis en docent binnen diverse post-HBO opleidingen. Als logopedist werkt Leenke onder andere op de afdeling Neonatologie waar ze ernstig zieke zuigelingen en hun ouders begeleid in de ontwikkeling van het leren drinken.

Lees meer Klik om te sluiten
Waldemar Hogerwaard

Toekomst bestendige zorg; digitale transformatie voor de computerhater

We weten allemaal al lang dat er te weinig mensen zijn om goede logopedische zorg te blijven leveren, maken ons druk om de ontoereikende budgetten voor logopedie en rennen ons de benen uit het lijf om de boel draaiend te houden. En dan is er ook nog al die technologie die ons zogenaamd moet helpen. Met dure termen als ‘digitale transformatie’ zouden computers en andere technologie de zorg overeind moeten houden, zo wordt ons voorgespiegeld. In deze sessie gaan we kijken wat digitale transformatie nu eigenlijk echt betekent voor logopedie, op welke manier we er mee te maken krijgen en waarom het zo belangrijk is dat we zelf de juiste stappen zetten om deze transformatie leuk en nuttig te maken.

 

Over Waldemar Hogerwaard

Waldemar Hogerwaard (1974) van Bureau Zorginnovatie is innovator pur sang. Hij richtte de Health Innovation Schools in Rotterdam en Utrecht, de Health Transformation Community op en is tevens RvC lid bij Groenhuysen en bij ZONMW commissielid van Sportinnovator.

Lees meer Klik om te sluiten
Olivier Hokke

Gamification in TOS-behandelingen; hoe Bouke Bouwt jouw cliënten blijft motiveren

Hoe hou jij je cliënten gemotiveerd? Niet alleen tijdens de behandelingen, maar ook tijdens het oefenen thuis? Gamification kan je helpen!

Tijdens deze sessie vertellen Rob Zwitserlood (Hogeschool Utrecht: Lectoraat Logopedie – Communicatie door Participatie) en Olivier Hokke (Game Tailors) over het project ZINnig en de serious game Bouke Bouwt. Bouke Bouwt is een behandelspel en -methode, gemaakt vóór en dóór logopedisten, voor kinderen van 7 tot 10 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. In de sessie zullen Rob en Olivier vertellen hoe Bouke Bouwt tot stand is gekomen en hoe Bouke Bouwt gebruik maakt van speltechnieken en andere theorieën uit de psychologie om kinderen te motiveren om te blijven oefenen.

 

Over Olivier Hokke

Olivier Hokke is één van de oprichters van Game Tailors, een serious game bedrijf dat innovatieve en motiverende games maakt voor de gezondheidszorg en het onderwijs.

 

Lees meer Klik om te sluiten
Inge Klatte

Samenwerken met ouders: van black box naar toolbox

Samenwerken met ouders in de logopedische behandeling is iets wat we allemaal nastreven. Wat we ook weten is dat dit complex kan zijn. Als logopedist wil je jouw behandeling aanpassen aan het kind en de wensen van de ouders en tegelijkertijd wil je doelen opstellen en behalen die je belangrijk acht vanuit je expertise. De prioriteiten, verwachtingen en wensen van ouders en logopedisten liggen soms uit elkaar. In het project COMPLETE van Hogeschool Utrecht zijn we met ouders en logopedisten in gesprek gegaan over wat hen kan helpen in hun samenwerking. Op basis van alle inzichten hebben we samen met logopedisten en ouders een toolbox ontwikkeld. Tijdens deze sessie staat de toolbox centraal en gaan we met elkaar in gesprek over wat samenwerking voor jou betekent.

(!) Deze sessie maakt gebruik van break-out rooms, deze kunnen niet getoond worden in de heruitzending. Hierdoor voldoet de heruitzending niet volledig aan de criteria van het KP. De rest van de sessie is wel terug te kijken maar zonder accreditatie.

 

Over Inge Klatte

Mijn naam is Inge Klatte. Als logopedist en logopediewetenschapper ben ik werkzaam bij het lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht. Binnen mijn promotieonderzoek werk ik nauw samen met logopedisten en ouders. We hebben het doel de samenwerking tussen logopedisten en ouders in de logopedische behandeling te optimaliseren. Het geeft mij veel voldoening om tijdens het onderzoeksproject met elkaar én van elkaar te leren. In dit project is het voor mij weer bevestigd, tussen alle partijen en in allerlei vormen: communicatie is goud. Durf het gesprek met elkaar aan te gaan!

Lees meer Klik om te sluiten
Dörte de Kok

Handreiking: online logopedie voor volwassenen met NAH

In een zoektocht naar of, en vooral hoe online werken een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan onze logopedische zorg, hebben wij onderzoek gedaan naar de behoeftes, best practices, knelpunten en ervaringen van logopedisten bij de inzet van online logopedie bij volwassenen met NAH. Wat hebben logopedisten nodig om effectief en op een prettige manier online zorg te kunnen aanbieden? Is bijvoorbeeld transfer naar de thuissituatie van geoefend materiaal eenvoudiger? Zijn er bepaalde randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om zinvol en effectief online therapie te geven? En hoe ervaren mensen met NAH en hun naasten zelf de (on)mogelijkheden van online logopedie? Tijdens de workshop delen wij deze resultaten en best practices. Na de sessie zal er een visuele versie van een handreiking klaarliggen om zelf mee aan de slag te gaan.

De sessie Handreiking: online logopedie voor volwassenen met NAH telt mee voor je registratie in het NVLF-register afasie.

Over Dörte de Kok

Dörte de Kok (Universitair Docent Neurolinguïstiek bij de RUG)

Lees meer Klik om te sluiten
Mark Meinema

Geen mentale fitheid zonder digitale fitheid

Computers zijn overal, maar worden nog veel als moderne typemachine gebruikt. We bestoken elkaar met berichten en informatie en raken nog meer tijd en energie kwijt aan het terugvinden ervan. Als we in de 4 uur per dag die we aan beeldschermwerk besteden handiger met ons digitaal gereedschap omgaan besparen we niet alleen tijd en energie, maar krijgen we meer voor elkaar.
We laten je kennismaken met verrassend eenvoudige manieren om digitaal fitter te worden en je krijgt tips die je meteen kunt toepassen in je werk!

 

Over Mark Meinema

Mark Meinema is verbinder van mensen, informatie en techniek en bestrijder van 'filter failure' of informatie-ruis.

Lees meer Klik om te sluiten
Elaine Oosterhoff

Het Netwerk Amsterdamse Logopedisten: twee leden vertellen over hun ervaringen

Tijdens deze sessie gaat dagvoorzitter Suzanne Spliethoff in gesprek met Liesbeth Fabius en Elaine Oosterhoff over het Netwerk Amsterdamse Logopedisten (NAL). Onder begeleiding van de ELAA is in 2020 een voorbereidingsgroep gestart met de opzet van een monodisciplinair netwerk. Het netwerk bestaat inmiddels uit 35 actieve leden, waarvan 4 bestuursleden. De verschillende werkgroepen dragen zorg voor thema’s die gezamenlijk zijn opgesteld. Het NAL wordt inmiddels regelmatig benaderd door verschillende organisaties en is een serieuze gesprekspartner.

Hoe is dit netwerk tot stand gekomen, hoe hebben zij samenwerking zowel mono- als multidisciplinair vormgegeven. Wat kun je hiermee bereiken? Maar ook, welke obstakels zijn zij tegengekomen en hoe hebben zij deze overwonnen? Als deelnemer nodigen we je van harte uit jouw vragen te stellen.

Over Elaine Oosterhoff

Logopedist bij Logopedie Westrand in Amsterdam.
Betrokken bij het opzetten van het Netwerk Amsterdamse Logopedisten (NAL). Momenteel vervult Elaine de functie van secretaris bij het NAL.

Lees meer Klik om te sluiten
Joeri van Ormondt

Jonge stotterende kinderen, waar begin je?

In deze sessie gaan we praktisch aan de slag aan de hand van casussen uit de praktijk. We bespreken de procedure na aanmelding van een jong kind dat stottert. Welke informatie verzamel je in een intakegesprek? Waar let je op tijdens het onderzoek? Wat is de weging van de risicofactoren? Hoe gaat monitoren in zijn werk? Hoe kun je zien of een kind lijdt onder stotteren?

We volgen de stappen zoals beschreven in het stroomdiagram van het artikel Jonge stotterende Kinderen: Klinisch redeneren met een praktijkgericht stroomschema. (Tonnis. M., & van Ormondt, J., 2022). De stappen zijn gebaseerd op de aanbevelingen uit de Richtlijn Stotteren (2020).

Na deze sessie ben je nog beter in staat om (ouders van) jonge kinderen die stotteren te begeleiden in de praktijk en weet je wanneer je beter kunt doorverwijzen naar een logopedist met meer expertise op het gebied van stotteren.

De sessie Jonge stotterende kinderen, waar begin je? telt mee voor je registratie in het NVLF-register stotteren.

Over Joeri van Ormondt

Joeri van Ormondt is logopedist-stottertherapeut bij en praktijkeigenaar van ‘De Stotterpraktijk’. Hij is als ervaringsdeskundige met vakkennis twee keer betrokken geweest bij het tot stand komen van de Richtlijn Stotteren (NVLF, 2015 & 2020). Sindsdien probeert hij met o.a. artikelen de theorie praktisch weer te geven, zodat logopedisten het makkelijk kunnen toepassen in de behandeling van mensen die stotteren.

Lees meer Klik om te sluiten
Kim Sanders

Dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking: Laat ze niet stikken!

Deze workshop bestaat uit twee delen. Kim bespreekt de meest recente onderzoeksresultaten bij ouderen met een verstandelijke beperking; hoe vaak komen slikstoornissen voor, welke factoren zijn geassocieerd met het hebben of het ontwikkelen van een slikstoornis en hoe zit het met de signalering van slikstoornissen. Vroegtijdige herkenning van slikproblemen is van groot belang vanwege de mogelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid. Om deze reden bespreken Marloes en Susanna het nieuw ontwikkelde screeningsinstrument voor dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking, (SD-VB) en hoe dat toe te passen is binnen je eigen organisatie.


Over Kim Sanders

Logopedist bij Ipse de Bruggen. Onderzoeker Academische Werkplaats GOUD bij de leerstoel geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking van het Erasmus MC.

Lees meer Klik om te sluiten
Claudia Schildt-Trame

Boeien en binden voor praktijkhouders

Als praktijkhouder wil je tevreden cliënten. Ik geloof dat werkgeluk de sleutel is tot die tevreden cliënten. Werkgelukkige medewerkers zijn bevlogen, zetten net dat stapje meer, zijn creatiever, meer betrokken én verzuimen minder.

De medewerkers in jouw praktijk zijn mensen, echt waar. Vanuit die invalshoek kijken we in deze sessie naar kernwaardes van jouw praktijk en naar de behoeftes van de medewerkers in de praktijk. Hoe blijf je nou structureel in gesprek met je medewerkers over hun verschillende en wisselende behoeftes? En hoe geef je invulling aan al die behoeftes binnen jouw praktijk? Daar gaan we samen naar kijken.

Over Claudia Schildt-Trame

Claudia Schildt: ”Werkgelukadviseur met een achtergrond in communicatie, die met empathie en humor kijkt naar duurzaam boeien en binden van jouw medewerkers”.

Lees meer Klik om te sluiten
Marloes Schüller- Korevaar

Dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking: Laat ze niet stikken!

Deze sessie bestaat uit twee delen. Kim bespreekt de meest recente onderzoeksresultaten bij ouderen met een verstandelijke beperking; hoe vaak komen slikstoornissen voor, welke factoren zijn geassocieerd met het hebben of het ontwikkelen van een slikstoornis en hoe zit het met de signalering van slikstoornissen. Vroegtijdige herkenning van slikproblemen is van groot belang vanwege de mogelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid. Om deze reden bespreken Marloes en Susanna het nieuw ontwikkelde screeningsinstrument voor dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking, (SD-VB) en hoe dat toe te passen is binnen je eigen organisatie.


Over Marloes Schüller- Korevaar

Logopedist bij Alliade, onderdeel gehandicaptenzorg. Onderzoeker bij de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade, waar ik specifiek onderzoek doe naar dysfagie

Lees meer Klik om te sluiten
Lot Snijders Blok

DNA-onderzoek bij TOS; wat zeggen de genen?

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe technieken ontwikkeld om DNA sneller en beter uit te kunnen lezen. Hierdoor kunnen we steeds vaker bij kinderen met ontwikkelingsproblemen een genetische oorzaak vinden. Ook bij kinderen met een taal- of spraakontwikkelingsstoornis is soms één specifieke DNA-verandering aan te wijzen die het ontstaan van deze ontwikkelingsstoornis veroorzaakt. Wat is het nut van zo’n DNA-test? En wat leren we van de uitkomst van DNA-onderzoek bij kinderen met een TOS? In deze keynote wordt besproken wat we allemaal al wel en wat we (nog) niet weten over genetische oorzaken van taal- en spraakontwikkelingsstoornissen.

 

Over Lot Snijders Blok

Lot Snijders Blok is arts bij de afdeling Genetica van het Radboudumc en doet onderzoek naar genetische oorzaken van TOS.

Lees meer Klik om te sluiten
Bea Spek

Evidence based handelen als logopedist; niet vanzelfsprekend!

Sinds ongeveer 2006 leren aankomend logopedisten evidence based handelen op de opleiding tot logopedist. In de stages is EBP echter lastig te observeren en wordt dit soms heel impliciet toegepast. Want ja hoe ziet EBP er nu eigenlijk precies uit in de dagelijkse klinische praktijk? Tijdens deze sessie ga ik in op wat hierover bekend is in de literatuur, wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en wat u dan wel kunt doen. Er zal ook veel ruimte zijn in de sessie om tips en trucs met elkaar te delen. Het is vooral een PRAKTISCHE sessie!

 

Over Bea Spek

Logopedist SBO, docent Hanze. Gepromoveerd op onderwijs in EBP. Nu opleidingsdirecteur Master EBPiHC-UvA.

Lees meer Klik om te sluiten
Marlies Tonnis

Jonge stotterende kinderen, waar begin je?

In deze sessie gaan we praktisch aan de slag aan de hand van casussen uit de praktijk. We bespreken de procedure na aanmelding van een jong kind dat stottert. Welke informatie verzamel je in een intakegesprek? Waar let je op tijdens het onderzoek? Wat is de weging van de risicofactoren? Hoe gaat monitoren in zijn werk? Hoe kun je zien of een kind lijdt onder stotteren?

We volgen de stappen zoals beschreven in het stroomdiagram van het artikel Jonge stotterende Kinderen: Klinisch redeneren met een praktijkgericht stroomschema. (Tonnis. M., & van Ormondt, J., 2022). De stappen zijn gebaseerd op de aanbevelingen uit de Richtlijn Stotteren (2020).

Na deze sessie ben je nog beter in staat om (ouders van) jonge kinderen die stotteren te begeleiden in de praktijk en weet je wanneer je beter kunt doorverwijzen naar een logopedist met meer expertise op het gebied van stotteren.

De sessie Jonge stotterende kinderen, waar begin je? telt mee voor je registratie in het NVLF-register stotteren.

Over Marlies Tonnis

Marlies Tonnis is logopedist-stottertherapeut bij en praktijkeigenaar van ‘Stottercentrum Noord’. Zij behandelt sinds 2011 uitsluitend mensen die stotteren en heeft daardoor al veel praktijkervaring opgebouwd. Zij heeft meegewerkt aan de herziene versie van de Richtlijn Stotteren (NVLF, 2022) en probeert met haar kennis en ervaring zoveel mogelijk bij te dragen aan het nog verder verbeteren van de therapie voor mensen die stotteren.

Lees meer Klik om te sluiten
Lisa Veldt

Wat werkt voor peuters met TOS?  

Wil jij weten wat volgens ouders, professionals en de literatuur nou echt werkt in de behandeling van jonge kinderen met TOS? In deze interactieve sessie gaan we samen op zoek naar de elementen die het meeste bijdragen aan vooruitgang in de communicatie bij deze doelgroep. We nemen je mee in de resultaten van ons onderzoek (Deelkrachtproject Werkzame Elementen) en laten je nadenken over de vraag wat jij (nog meer) kan doen in de behandeling van peuters met TOS.

(!) Deze sessie maakt gebruik van break-out rooms, deze kunnen niet getoond worden in de heruitzending. Hierdoor voldoet de heruitzending niet volledig aan de criteria van het KP. De rest van de sessie is wel terug te kijken maar zonder accreditatie.

Over Lisa Veldt

Lisa Veldt is taalwetenschapper en werkt als onderzoeker en klinisch linguïst bij Kentalis.

Lees meer Klik om te sluiten
Karen Visser

Een effectieve werkdag door meer grip en overzicht

Heb jij wel eens het gevoel dat je het overzicht mist over wat je allemaal te doen staat? Je hebt een dag hard gewerkt, maar aan het einde van de dag is je to do-lijst niet korter geworden en je hebt overal lijstjes liggen. Je mailbox zit vol met nieuwe acties en je bent wéér niet gestart met die ene taak waar je tegenop ziet.

In deze sessie leer je wat er nodig is om je taken goed te managen en zelf de afweging te maken wat je wanneer gaat doen. Het resultaat is een effectieve werkdag door meer grip en overzicht.


Over Karen Visser

Als teamtrainer slimmer werken begeleidt Karen Visser mensen die in hun werk met meer plezier productief willen zijn.

Lees meer Klik om te sluiten
Janneke de Waal-Bogers

Participatiedoelen opstellen met de cliënt: een praktische aanpak

Einddoelen van een logopedische behandeling zijn voor een cliënt waardevol als zij de hulpvraag van de cliënt beantwoorden. Deze hulpvraag is bijna altijd gerelateerd aan het dagelijks leven van de cliënt. Het gaat bijvoorbeeld bij een cliënt vaak niet om hogere scores op een logopedische test, maar op het begrijpen van een ander en beter begrepen worden. De hulpvraag van een cliënt is vaak gericht op participatie.

Een participatiedoel beschrijft wat de cliënt zelf wil bereiken en is gericht op het dagelijks leven van de cliënt zelf. Als je een participatiedoel mét de cliënt samen opstelt zal dit de motivatie en de betrokkenheid van de cliënt bij de behandeling vergroten.

Tijdens deze sessie wordt praktisch, stap voor stap, besproken hoe u behandeldoelen gericht op participatie kunt opstellen en krijg je handvatten om dit samen met de cliënt te doen.

Over Janneke de Waal-Bogers

Janneke de Waal-Bogers is logopedist. Als docent geeft ze les aan professionals in het onderwijs en in de zorg in opleiding (HBO) en verzorgt ze trainingen en cursussen (post-HBO) over diagnostiek en behandeling van kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. In 2020 werd haar boek ‘Taaldiagnostiek bij kinderen’ gepubliceerd.

Lees meer Klik om te sluiten
René van Wijk

De Grid 3 vocabulaire groeit me je mee

Vroeg beginnen met het gebruik van communicatie ondersteunde hulpmiddelen legt een basis voor langdurig gebruik. De woordenschat die binnen Grid 3 wordt gebruikt is gesplitst in twee varianten: kind en tiener/volwassene. De jonge gebruiker kan doorgroeien naar de andere woordenschat, de opgebouwde vocabulaire groeit mee.

Leer over het belang hiervan en maak kennis met Grid 3.

We introduceren Grid 3 en de gridset SuperCore en vertellen over de laatste ontwikkelingen binnen de software.

 

Over René van Wijk

René van Wijk is oprichter/eigenaar van QuoVadis. Zijn doel voor ieder: zo zelfstandig mogelijk zijn.

 

Deze sessie wordt je mede aangeboden door QuoVadis.

Lees meer Klik om te sluiten
Susanna van der Woude

Dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking: Laat ze niet stikken!

Deze sessie bestaat uit twee delen. Kim bespreekt de meest recente onderzoeksresultaten bij ouderen met een verstandelijke beperking; hoe vaak komen slikstoornissen voor, welke factoren zijn geassocieerd met het hebben of het ontwikkelen van een slikstoornis en hoe zit het met de signalering van slikstoornissen. Vroegtijdige herkenning van slikproblemen is van groot belang vanwege de mogelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid. Om deze reden bespreken Marloes en Susanna het nieuw ontwikkelde screeningsinstrument voor dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking, (SD-VB) en hoe dat toe te passen is binnen je eigen organisatie.


Over Susanna van der Woude

Logopedist bij Alliade, onderdeel gehandicaptenzorg. Onderzoeker bij de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade, waar ik specifiek onderzoek doe naar dysfagie

Lees meer Klik om te sluiten
Rob Zwitserlood

Gamification in TOS-behandelingen; hoe Bouke Bouwt jouw cliënten blijft motiveren

Hoe hou jij je cliënten gemotiveerd? Niet alleen tijdens de behandelingen, maar ook tijdens het oefenen thuis? Gamification kan je helpen!

Tijdens deze sessie vertellen Rob Zwitserlood (Hogeschool Utrecht: Lectoraat Logopedie – Communicatie door Participatie) en Olivier Hokke (Game Tailors) over het project ZINnig en de serious game Bouke Bouwt. Bouke Bouwt is een behandelspel en -methode, gemaakt vóór en dóór logopedisten, voor kinderen van 7 tot 10 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. In de sessie zullen Rob en Olivier vertellen hoe Bouke Bouwt tot stand is gekomen en hoe Bouke Bouwt gebruik maakt van speltechnieken en andere theorieën uit de psychologie om kinderen te motiveren om te blijven oefenen.

 

Over Rob Zwitserlood

Rob Zwitserlood is onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht bij het Lectoraten: Logopedie: Participatie door Communicatie en was projectleider van het project ZINnig. Eind 2020 won ZINnig de SIA RAAK Award voor het beste praktijkgerichte onderzoek.

Lees meer Klik om te sluiten
Rob Zwitserlood

Online logopedie bij kinderen: nu of toekomst?

Tijdens deze sessie delen we kennis over effectiviteit van online behandeling en ervaringen van logopedisten die zijn verzameld in 2020 toen we werden gevraagd thuis te werken vanwege de covid-19 pandemie. Lees de handreiking online logopedie bij kinderen hier.

Een van de ambities van de NVLF is hybride zorg. Er is steeds meer vraag naar logopedische zorg op afstand. Waar staan we nu ten opzichte van 2020? Wordt er nog online behandeling gegeven aan kinderen? Welke voordelen heeft online werken? Wat zijn de nadelen? Wat willen ouders? Tijdens deze sessie gaan we in subgroepen aan de slag met vragen rondom hybride zorg.

(!) Deze sessie maakt gebruik van break-out rooms, deze kunnen niet getoond worden in de heruitzending. Hierdoor voldoet de heruitzending niet volledig aan de criteria van het KP. De rest van de sessie is wel terug te kijken maar zonder accreditatie.
 

Over Rob Zwitserlood

Rob werkte 30 jaar als logopedist met TOS en is enthousiast over innovatie via digitale toepassingen

 

Powered by Invitado